Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w miejscowości Niegolewo

Kuślin: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w miejscowości Niegolewo. Numer ogłoszenia: 87194 - 2008; data zamieszczenia: 27.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia...