Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin".

Kuślin, 2018-05-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2018 Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dąbrowa Nowa

Na podstawie art. 28, art.38, art. 39 ust. 1 dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014...

Zapytanie ofertowe Zakładu Obsługi Komunalne w Kuślinie

ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN Znak sprawy L.dz. ZP.151-2/2018 Kuślin, dnia 30 marca 2018 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie odcinków tras wodociągowych na terenie gminy Kuślin. Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto,...

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie "Przebudowy - utwardzenia nawierzchni dróg, dojazdowych do pól na terenie Gminy Kuślin

Kuślin, 2018-02-20 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2018 Nazwa zadania: Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg gminnych, dojazdowych do pól na terenie gminy Kuślin. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...