Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Kuślin

 

 działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2014 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 888
31 stycznia 2014 08:20 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [rozporzadzenie_dzu2011_6_25.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2014 08:20 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2014 08:19 Zbigniew Heliński - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_konkursie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)