Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących programu współpracy na 2013 rok

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WÓJT GMINY KUŚLIN zawiadamia o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu...

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy Kuślin informuje wszystkich mieszkańców gminy, że w dniu 3 września 2011 roku zostanie przeprowadzona zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowe inwormacje zawiera poniższy załącznik.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych...