Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kuślinie z dnia 10 września 2018 r. o składzie komisji i pełnionych dużurach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kuślinie z dnia 10 września 2018r. Stosownie do § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,...

Informacja Krajowego Biura Wyborczego dotycząca rejestru wyborców

Informacja Prasowa Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska...