Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019 W związku z upływem kadencji ławników sądowych w dniu 31 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 15, przyjmowane...

Ogłoszenie Wojta Gminy Kuślin o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. Na podstawie uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Kuślinie z...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Śliwno

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Śliwno,...

Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w dniu 15 listopada 2013 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wąsowo,...

WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZKU MELDUNKOWYM

Zmiany w obowiązku meldunkowym Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407). Zgodnie z nowymi przepisami...

Informacja o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym

INFORMACJA o nowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka...