Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o jakości wody w 2017 r. dla Gminy Kuślin

Kuślin, dnia 03 kwietnia 2018r. RŚ.7033.1.2018 INFORMACJA WÓJTA GMINY KUŚLIN o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328),...

Od 2017 roku podatki wpłacamy na konto Urzędu Gminy a nie u Sołtysa

INFORMACJA Wójt Gminy Kuślin informuje, że Rada Gminy w Kuślinie uchwałą Nr XXI/103/2016 z dnia 27.10.2016r. uchyliła na wniosek inkasentów uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W związku z powyższym podatek od nieruchomości: rolny oraz leśny należy wpłacać na konto Urzędu Gminy: BS Duszniki...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wąsowo, gmina Kuślin.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuje, że w dniu 8 listopada 2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wąsowo, gmina...

Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Śliwno.

Na podstawie art. 28 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz §3, ust. 1, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014...

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin.

Wójt Gminy Kuślin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) informuje, że w dniu 31 lipca 2015 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin. Wykaz...

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016-2019 W związku z upływem kadencji ławników sądowych w dniu 31 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015r., poz. 133 ze zm.) w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 15, przyjmowane...