Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o jakości wody w 2017 r. dla Gminy Kuślin

Kuślin, dnia 03 kwietnia 2018r. RŚ.7033.1.2018 INFORMACJA WÓJTA GMINY KUŚLIN o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 328),...