Urząd Gminy Kuślin

Stanowiska

Zbigniew Heliński

Sekretarz Gminy

Artur Giersberg

Skarbnik Gminy

Justyna Fogel

Sekretariat Urzędu Gminy i Kadry

Elżbieta Zimna

Kierownik USC

Anna Jędrzejczak

Stanowisko ds. ewidencji ludności (Z-ca Kierownika USC)

Urszula Śniechowska

Stanowisko ds. wymiary podatków i opłat lokalnych

Teodozja Wiśniewska

Stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej

Eugeniusz Przybylak

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji

Godziny pracy od 8:80m do 15:30

Małgorzata Lipowicz

Stanowisko ds. oświaty

Izabella Huttowska

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Magdalena Woźniak

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Justyna Hałas

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i środków unijnych

Iwona Karbowska

Biuro Rady Gminy, promocja i zdrowie

Karolina Łuczak

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, p-poż., kultury i sportu

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008, 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 9945
09 kwietnia 2015, 08:53 Zbigniew Heliński - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji.
18 listopada 2013, 14:43 Iwona Karbowska - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
18 listopada 2013, 14:39 Iwona Karbowska - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
Realizacja: IDcom.pl