Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Sekretariat Urzędu Gminy i Kadry

Kierownik USC

Stanowisko ds. ewidencji ludności (Z-ca Kierownika USC)

Stanowisko ds. wymiary podatków i opłat lokalnych

Stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji

Informacje

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji - Eugeniusz Przybylak

Godziny pracy od 8:80m do 15:30

Stanowisko ds. oświaty

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i środków unijnych

Biuro Rady Gminy, promocja i zdrowie

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, p-poż., kultury i sportu

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 13787
09 kwietnia 2015 08:53 Zbigniew Heliński - Zmiana danych stanowiska: Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji.
18 listopada 2013 14:43 Iwona Karbowska - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.
18 listopada 2013 14:39 Iwona Karbowska - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.